Procesbegeleiding met je team

Wil je als leerkracht of schoolteam kinderen en jongeren versterken in het omgaan met maatschappelijke uitdagingen, maar weet je (nog) niet precies hoe? Al eens aan een procesbegeleiding gedacht? Djapo helpt je op weg!

Een proceswat?

Via een procesbegeleiding helpen we je om een veranderingsproces op poten te zetten. Dit proces is volledig op maat van je school en ligt in handen van je team zelf. Een begeleider van Djapo identificeert samen met jullie de noden en we gaan samen op zoek naar mogelijke antwoorden.

Op een participatieve manier werken aan verandering

Djapo begeleidt processen om Educatie voor Duurzame Ontwikkeling te verankeren in de school en de klas. Als facilitator maken we dingen mogelijk. We brengen in kaart en waarderen wat er al gebeurt op school en leggen de link naar de gewenste verandering. Op een participatieve manier timmeren we aan de weg via experimenteren, het verkennen van verschillende perspectieven en tussentijdse reflectie.

Zo creëren we de omstandigheden en ruimte waarbinnen een verandering op gang kan komen en een plaats kan krijgen binnen de school.

Waarom kiezen voor Djapo?

Expert in Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO)

Djapo gelooft dat kinderen en jongeren nu en later mee vorm kunnen geven aan een duurzame samenleving.

Een duurzame samenleving vormgeven is allesbehalve een gemakkelijke opdracht. We willen kinderen en jongeren in staat stellen om hun capaciteiten en talenten te gebruiken om met maatschappelijke uitdagingen om te gaan.

We geloven in een wereld waar zij zich bewust zijn van deze uitdagingen, vertrouwen hebben in hun eigen daadkracht en goesting hebben om mee vorm te geven aan een duurzame samenleving.

Daarom ondersteunt Djapo actoren in het onderwijs, o.a. leerkrachten en schoolbesturen, om aan de slag te gaan met duurzaamheidsvraagstukken en denkonderwijs.

We zetten in op de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van didactische en pedagogische denkkaders, methodes en tools die toelaten kennis, denkprocessen, alertheid en motivatie van kinderen en jongeren te ontwikkelen.

Djapo als adviseur

Vanuit onze jarenlange ervaring en opgebouwde expertise, reiken we verschillende perspectieven aan, leggen mogelijke pistes én implicaties ervan bloot.

Aan een duurzame samenleving werken doen we uiteraard niet alleen. Djapo is een organisatie met een uitgebreid netwerk van partners die werken rond Duurzame Ontwikkeling enerzijds en educatie anderzijds. De kennis en expertise van deze partners kan ook ingezet worden gedurende een procesbegeleiding.

Waarom Educatie voor Duurzame Ontwikkeling?

Djapo legt de link tussen maatschappelijke uitdagingen en onderwijs, meer specifiek via EDO. Die link is een wisselwerking: onderwijs maakt kinderen en jongeren vaardiger om met maatschappelijke uitdagingen om te gaan, en maatschappelijke uitdagingen zijn een relevante context om in en van te leren.
Djapo ziet:

  • een duurzame samenleving als een leefbare wereld, nu en in de toekomst, voor onszelf en voor anderen, hier en elders op de planeet.
  • duurzame ontwikkeling (DO) als een streven naar een leefbare wereld, nu en in de toekomst, voor onszelf en voor anderen, hier en elders op de planeet.
  • educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) als het leren van, over en voor het streven naar een leefbare wereld, nu en in de toekomst, voor onszelf en voor anderen, hier en elders op de planeet.

We vullen op voorhand niet in hoe die leefbare wereld eruit moet zien, maar willen daar samen over nadenken. Het is Djapo’s visie dat we met elkaar in gesprek gaan, zodat iedereen – ook kinderen en jongeren – vanuit een zo volledig mogelijke blik een eigen mening kan vormen en in staat is bewuste keuzes te maken voor een duurzame samenleving.

In een procesbegeleiding leggen we samen met de school /team de vraag of het doel vast en geven we de weg samen gaandeweg vorm.