Een inspirerende Zuidlink

Heb je een stedenband met een stad of gemeente in het Zuiden? Werkt je gemeente samen met organisaties in het Zuiden? Heb je een andere link met de andere kant van de wereld?
Dit biedt tal van mogelijkheden om jongeren vertrouwd te maken met het concept duurzame ontwikkeling.

Djapo ondersteunt lokale besturen om leerlingen, leerkrachten en schoolteams uit het kleuter- en lager onderwijs nauw te betrekken bij de samenwerking tussen de gemeente en het Zuiden.

 met educatief materiaal voor in de klas
met coaching van leerkrachten, bijvoorbeeld rond het thema water
 met nascholingen voor leerkrachten die mogelijkheden aanreiken om de wereld te introduceren in de klas
en met een aanbod op maat van de gemeente.

Djapo werkt actief samen met VVOB scholenbanden, VVSG, Plan België, Protos en andere partners.

Interesse? Contacteer ons!