Zorgen voor mens, aarde en voor elkaar

Werk jij ook aan een wereld waarin iedereen kan genieten van het recht op een fijn leven op een gezonde planeet?

Duurzame ontwikkeling betekent dat we zorg dragen voor aarde én de mens. We hebben de natuurlijke rijkdommen van de aarde nodig om te leven. Iedereen, waar ook ter wereld, heeft er evenveel recht op, nu en in de toekomst. Daarom is het noodzakelijk dat we er eerlijk en duurzaam mee omgaan.

Duurzame ontwikkeling sluit aan bij heel wat thema’s die aan bod komen in de klas en op school. 

In ons aanbod vind je heel wat mogelijkheden om rond deze thema’s te werken. Dit zijn een aantal prikkels om alvast van start te gaan.

Water
Zet 2 emmers met water in de klas. Vertel dat dit het waterrantsoen is voor de hele dag: drinken, handen wassen, poetsen, …

Energie
Draai de verwarming enkele graadjes lager: wat gebeurt er met de temperatuur in de klas? Hoe kunnen we dit oplossen?

Voeding/natuur
Zet een pot honing en een appel/peer op de tafel: vraag naar het verband. Wat is het belang van bijen voor onze voeding?

Voeding
Kook een lekkere soep met seizoensgroenten.

Klimaat
Neem een groot stuk doorschijnende plastic (bijv. grote regencape of zeil). Ga op een zonnige dag met de kinderen buiten onder de cape of het zeil zitten. Leg de link naar het broeikaseffect.

Afval
Verzamel afval van afgelopen week in de vuilbak. Daag de kinderen uit deze week de helft van dit afval te produceren.

Lees ook:

Hoe een haas een koe vangt’: praktijkvisie Djapo
Magazine Punt