Zes dingen om te doen rond Wereldwaterdag

22 maart is het Wereldwaterdag en daar kan jij in de klas en op school rond werken. Een aantal dingen die je kan doen:

Vraag aandacht voor proper drinkwater voor iedereen en altijd door in de periode rond Wereldwaterdag (22 maart) met je school te wandelen voor water. Zo’n ‘Walk for Water’ is een symbolische wandeling die de kilometerslange tocht voorstelt die vele mensen elke dag moeten afleggen om aan water te geraken.

Werk een actie uit waarmee je politici oproept om hun verantwoordelijkheid te nemen en werk te maken van de 6de duurzame ontwikkelingsdoelstelling (SDG 6): tegen 2030 moet iedereen (zonder uitzondering!) directe toegang hebben tot water en sanitaire installaties. Registreer je actie op www.wereldwaterdagatschool.be. Heb je de smaak van de SDG’s te pakken? Dan kan je ook deze lesjes geven voor eerste, tweede en derde graad.

Nu je toch al bij Wereldlesidee zit, kijk eens naar de lessen rond water. Word wateronderzoeker, waterfotograaf of ga op ontdekkingstocht. Er zijn lessen voor de eerste, tweede en derde graad van het lager onderwijs. Ook voor de oudste kleuters is er een les. Kinderen beleven een spannende Wereldwaterdag en ontdekken dat water niet voor iedereen in de wereld vanzelfsprekend is.

Wereldwaterdag focust dit jaar op de rol die de natuur zelf kan spelen in het beperken van overstromingen en droogtes. Wil jij met je klas het teveel of tekort aan water onder de loep nemen? Dat kan met onze Actua-lesjes! We maakten een sjabloon om te Creatief Denken, te Systeemdenken en te Filosoferen. Die laatste twee vulden we voor jou al in speciaal voor Wereldwaterdag. Die vind je hier en hier.

Werk rond water met onze themabundel water. Water om te drinken, te wassen, te spelen, water hier en water wereldwijd. Water om zuinig mee om te gaan, water om proper te houden en water voor iedereen. Met onze themabundels heb je alles in handen om water vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en er een leerrijk project van te maken.

Zoek je een workshop of nascholing rond het thema water? Kijk eens in ons aanbod.