Wonen: doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

  • Leerlingen kunnen vertellen wat er speciaal is aan de woningen van zowel de zwaluw als de mensen uit Mali
  • leerlingen kunnen de traditionele woning in België vergelijken met de woningen van de zwaluw en van de Malinezen, aan de hand van vooraf gegeven criteria
  • leerlingen ontwikkelen waardering voor de manier waarop de natuur zich organiseert
  • leerlingen zijn bereid om te leren van de natuur.

 Eindtermen

  • Wereldoriëntatie: 1.23, 1.24, 1.26, 2.1, 2.11, 2.14, 3.1, 3.3, 3.7
  • Leren leren: 1, 3, 4, 6
  • Sociale vaardigheden: 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2, 3

Troeven

  • muzische vorming