Werkvorm ‘wolken verjagen’

Doelgroep: oudste kleuters en eerste graad

Vaardigheid: creatief denken
Thema: klimaat

vervuiling

Materiaal:

  • grote blinde wereldkaart
  • plakband
  • minstens tien foto’s over het gekozen thema
  • voor elke leerling twee blanco kaartjes
  • grijze en blauwe stiften

Beginsituatie: de kinderen hebben geen voorkennis over de klimaatproblematiek.

Doel: de kinderen kunnen creatieve manieren bedenken om luchtvervuiling tegen te gaan.