Wie zijn wij?

Djapo is een educatieve organisatie die samen met het onderwijs kinderen en jongeren versterkt om zelf mee vorm te geven aan de wereld.

Djapo zet in op Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO). We vertrekken vanuit complexe maatschappelijke thema’s en laten kinderen en jongeren ontleden, reflecteren, in dialoog gaan, vooruitkijken en actie ondernemen. We zien de schoolomgeving als een belangrijke oefenplaats voor kinderen en jongeren, en maken die samen met leerkrachten, schoolteams en andere onderwijsactoren concreet. We betrekken daarbij ook spelers buiten de onderwijssector: actoren die de transitie naar een meer rechtvaardige en duurzame wereld mee willen waarmaken, en daarin ook een rol voor het onderwijs zien.  

Maak kennis met ons geëngageerde team.

EDO-team

Ondersteunende diensten

Communicatie

Directie

Meer weten over onze werking?

Duik in deze website, lees ons magazine PUNT of raadpleeg het jaarverslag. Hier vind je ons meest recente jaarverslag:

Download onze jaarverslagen:

Of lees het evaluatieverslag van ons DGD-programma:

Krijg je graag lestips en inspiratie?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook en Pinterest.

Wil je weten hoe wij omgaan met gegevens en privacy?

Dat kan je nalezen in onze privacyverklaring.

Meldpunt integriteitsschendingen

Elke activiteit die een inbreuk inhoudt op onze kernwaarden beschouwen wij als een mogelijke integriteitsschending. Wanneer je een dergelijke inbreuk merkt, kan je dit melden via ons meldpunt.