Wie zijn wij?

Djapo is een educatieve organisatie die kinderen keuzes wil leren maken voor een duurzamere wereld en combineert vaardigheden als filosoferen, creatief denken, systeemdenken en actiegericht werken met duurzaamheidsthema’s zoals water, klimaat, handel en afval. Kinderen werken zo mee aan hun recht op een fijn leven op een gezonde planeet. Hoe we dat precies doen lees je hier.

Meer over onze werking lees je in het jaarverslag:

jaarverslag 2017
jaarverslag 2016
jaarverslag 2015
jaarverslag 2014
jaarverslag 2013
jaarverslag 2012

Wil je weten hoe wij omgaan met gegevens en privacy? Dat kan je nalezen in onze privacyverklaring.