Meer over Djapo

In een wereld die steeds meer te kampen krijgt met complexe uitdagingen, liggen kant-en-klare oplossingen niet voor het grijpen. Hoe de wereld van morgen eruit zal zien, weten we niet. De ideeën die we vandaag bedenken, zijn morgen misschien niet meer toereikend. En omdat duurzaamheidsvraagstukken evolueren, zijn er ook voortdurend nieuwe antwoorden nodig. Daarom is het cruciaal om kinderen en jongeren te leren om zelf na te denken en keuzes te maken.

Wat doet Djapo?

Djapo wil kinderen, jongeren en actoren uit hun omgeving versterken in het aanpakken van complexe duurzaamheidsvraagstukken om samen de transformatie naar een duurzame, sociale en rechtvaardige samenleving te maken.

Djapo ondersteunt (toekomstige) leerkrachten, schoolteams, ambtenaren en
beleidsmakers door hen concrete modellen, tools en educatief materiaal aan te reiken en via advies- en dienstverlening (coaching, trajecten op maat).

Djapo combineert vaardigheden als filosoferen, creatief denken, systeemdenken en actiegericht werken met duurzaamheidsthema’s zoals water, klimaat, handel en afval. Kinderen en jongeren werken zo mee aan hun recht op een fijn leven op een gezonde planeet.

Vaardigheden: systeemdenken, creatief denken, filosoferen, actiegericht werken

Kinderen en jongeren keuzes leren maken voor een duurzamere wereld houdt in dat je hen op een andere manier leert kijken, denken en doen. Dat doen we via:

Systeemdenken: ik onderzoek de wereld
Creatief denken: ik ontwerp de wereld waarin ik wil leven
Filosoferen: ik geef invulling aan de wereld waarin in wil leven
Actiegericht werken: ik werk aan de wereld waarin ik wil leven

Duurzaamheidsthema’s

Om duurzame ontwikkeling concreet te maken voor kinderen en jongeren, werken we rond duurzaamheidsthema’s. Ze zijn gelinkt aan de manier waarop de mens omspringt met de natuurlijke rijkdommen van de aarde. Ze zijn niet vast afgelijnd en allesomvattend: er bestaan verbanden en overlappingen, zowel onderling als met andere thema’s.

Kinderrechten

Elk kind heeft recht op een fijn leven op een gezonde planeet. Maar met onze thema’s maken we ook de rechten uit het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind tastbaar voor kinderen. Deze kinderrechten gelden overal, altijd en voor iedereen: elk kind is gelijk en het realiseren van kinderrechten hier en nu mag de rechten van kinderen en jongeren elders en in de toekomst niet schaden.

Hoe doen we wat we doen?

We ontwikkelen educatief materiaal en begeleiden leerkrachten, scholen en gemeenten rond duurzame thema’s en rond systeemdenken, filosoferen, creatief denken en actiegericht werken.

In ons aanbod vind je educatief materiaal, prentenboeken, nascholing, procesbegeleiding, coaching en advies. Met www.wereldlesidee.be is er ook een ruim digitaal aanbod met lessen, werkvormen, DIY en achtergrondinformatie.