Werkvorm ‘creatief denken’

Doelgroep: kleuteronderwijs

‘Voorwerpen zonder grenzen’ is een werkvorm creatief denken waarbij je op zoek gaat naar alternatieve mogelijkheden.

DOEL
Kinderen verruimen hun blik door op zoek te gaan naar alternatieven.

VOOR JE BEGINT
Verdiep je samen met de kinderen in je thema.
Bijv. ‘afval’: Wat is het? Waar komt het vandaan? Wat gooien wij weg? Wanneer gooien we iets weg? …
Zoek een aantal voorwerpen en bedenk er minstens 2 verschillende manieren bij waarop je het kan gebruiken.
Bijv. tandenborstel: tanden poetsen en masseren, sjaaltje: rond je nek knopen en de tafel schoonvegen
Of:
Bedenk één taak die je wil volbrengen en bedenk er minstens 2 verschillende voorwerpen bij.
Bijv. een gooispelletje: kan ik doen met een bal en met een kussen

MATERIAAL
voorwerpen met verschillende functies

STAP 1
Vertel de kinderen dat je met één enkel voorwerp meestal verschillende dingen kan doen.
Of omgekeerd: dat je voorwerpen zoekt om één specifieke taak uit te voeren.
Illustreer met jouw voorwerp(en).
De kinderen bedenken andere functies voor jouw voorwerpen, of omgekeerd: andere voorwerpen voor jouw taak.

STAP 2
De kinderen zoeken zelf voorwerpen die ze voor verschillende zaken kunnen gebruiken of voorwerpen die ze voor één en dezelfde taak kunnen gebruiken.

STAP 3
Verzamel alle voorwerpen en toon ze.
De kinderen vertellen wat je ermee kan doen en/of hoe je ze moet gebruiken.
Indien mogelijk laat je het hen voordoen.
Benoem uitdrukkelijk de categorieën waartoe het verschillend gebruik van de voorwerpen zou kunnen behoren.
Bijv. Met dit doek kan je poetsen, maar je kan er ook een spelletje mee spelen. Met deze kookpot kan je koken én kan je muziek maken.

STAP 4
Herhaal dezelfde opdracht. Op die manier geef je de kinderen de kans om elkaar te imiteren of om inspiratie op te doen bij elkaar.

REFLECTIE
– Kan je van alles dat er bestaat twee of drie manieren bedenken om het te gebruiken? Waarom denk je dat?
– Zijn er ook dingen die je best niet op een andere manier gebruikt? Welke? Waarom?
– Heb je zelf ooit eens bijv. de planten moeten water geven zonder gieter, je tanden poetsen zonder tandenborstel, voetballen zonder voetbal…? Welk voorwerp heb je toen in de plaats gebruikt?

Aternatieve mogelijkheden zoeken, het denkinstrument dat in deze werkvorm aan bod kwam, bevordert het creatief denken.