Werkvorm ‘Ik zit in de tekening’

‘Ik zit in de tekening’ is een werkvorm uit onze Methode Systeemdenken. Kinderen zoomen in en fantaseren over wat er op een foto of tekening niet zichtbaar is. Zo ontdekken ze dat ze de context van een onderwerp of probleem niet altijd juist inschatten. Je kan deze werkvorm ook terugvinden in ons magazine PUNT#3.

Hoe doe je deze werkvorm?

Toon de kinderen de prent van de appel met de hap uit. Je vindt hem in het magazine PUNT#3 of hier.
– Wat zie je?

Laat de kinderen fantaseren over wat ze zien. Vertel:
– Deze appel is een deel van een grotere foto. Beeld je in dat je in deze foto zit en rondkijkt. Je verzint wat er rond de appel te zien is en/of wat er rondom gebeurt.

Stel hulpvragen:
– Waar is, ligt de appel?
– Wat staat er naast, onder, boven de appel?
– Hoe komt het dat er een hap uit de appel is?
– Wat ontbreekt er volgens jou op deze prent?
– Waar ligt de appel?
– Kan de appel ook aan de andere kant van de wereld liggen?

Laat de kinderen een tekening maken van wat er volgens hen rond de appel staat. Overloop de tekeningen klassikaal en bespreek de verschillende contexten in de tekeningen.

Laat de kinderen de originele foto zien: een half opgegeten appel in de vuilnisbak.

Vraag hen of ze dit hadden verwacht. Laat de kinderen ook nadenken waarom de appel in de vuilnisbak ligt.

Reflecteer:
– Hoe belangrijk is het geheel waarvan iets deel uitmaakt? Is het interessant om enkel kleine details (deel)  te zien en niet enkel de grote prent (geheel)? Waarom?
– Is het interessant om enkel de grote prent te zien en niet in te zoomen op details? Waarom?
– Vind je het wel/niet moeilijk om het geheel te bedenken en tekenen? Waarom?
De appel was onderdeel van een tekening die wij niet konden zien. Hoe voel je je bij de tekening van de half opgegeten appel in de vuilbak? Waarom?
– We gooien dagelijks veel eten weg. Hoe komt het dat we eten weggooien? Wat zijn daar de oorzaken van?
– Wat vind jij van eten verspillen?
– Hoe zou je minder eten kunnen verspillen?
– De appel van de tekening lag niet in het niets. Hij was onderdeel van een tekening die wij niet konden zien. Hoe voel je je bij de tekening van de half opgegeten appel in de vuilbak? Waarom?
– We gooien dagelijks veel eten weg. Hoe komt het dat we eten weggooien? Wat zijn daar de oorzaken van?
– Wat vind jij van eten verspillen?
– Hoe zou je minder eten kunnen verspillen?