Werken met de wereldkaart

wereldkaart

Meer doen met onze blinde wereldkaart? Hier vind je inspiratie.

Maak gebruik van de gratis werkvormen en tips en ontdek hoe je de wereldkaart kan betrekken bij je klasactiviteiten.  Je kan de wereldkaart ook downloaden op A4-formaat. Zowel in kleur als in grijswaarden. Veel werelds plezier!

Wereldkaarten

Werkvormen

Tips: meer doen met de wereldkaart

Achtergrond: Waarom wereldkaartonderwijs?