Werkatelier kinderrechten Odisee Aalst

Aalst2
Aalst3

Wat zijn kinderrechten precies? En hoe integreer ik ze in mijn lessen? Studenten kleuteronderwijs van de hogeschool Odisee in Aalst kwamen het te weten in een atelier ‘Aan de slag met een werelddag’.

Teken je ideale stad

Om in het thema te komen laten collega’s Marjolein en Janne de studenten hun ideale stad tekenen. Daarna bekijken ze waar er in hun tekening ruimte is voor kinderen en hun rechten. Geen evidente oefening zo blijkt, want heel wat tekeningen moeten aangevuld worden om er ook voor kinderen een ideale stad van te maken.

Het belang van kinderrechten wordt nog duidelijker met een ‘wat als’-oefening. ‘Wat als in jouw school het recht op liefde en zorg niet bestond? Wat als er in een school geen recht op spel en vrije tijd bestond?’ Gedragsproblemen, oververmoeide kinderen, obesitas, minder mogelijkheden tot ontwikkeling, … De studenten zijn creatief in  hun antwoorden, maar zien ook de ernst in van het thema kinderrechten.

Een schooljaar lang kinderrechten

Tijdens het tweede deel van het werkatelier wordt er gefocust op de integratie van kinderrechten in de kleuterklas. Dan gebeurt met praktijkvoorbeelden, lesideeën, prentenboekjes en nuttige weblinks.

Genoeg inspiratie voor de studenten om een schooljaar lang ideeën te vinden om rond kinderrechten te werken. Ze brainstormen over welke rechten welke maand centraal kunnen staan. Recht op eigen naam, recht op een eigen mening, recht op kledij, recht op zorg en liefde,…

Werken aan de wereld: het kan een heel (school)jaar lang.

Aalst4
Aalst1