Werk: doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

  • Leerlingen kunnen nadenken over het belang van sommige beroepen voor het leven van alle mensen
  • Leerlingen kunnen in eigen woorden aangeven waarom zij een beroep belangrijk vinden.

Eindtermen

  • Wereldoriëntatie: 3.1, 3.3, 3.7, 4.1, 4.3, 4.9
  • Leren leren: 1, 4, 6
  • Sociale vaardigheden: 1.2, 1.3, 1.6, 2

Troeven

  • Techniek
  • Muzische vorming
  • Verhalend ontwerpen