Doelstellingen oudste kleuters

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Leerplan mens en samenleving

5.5 Kinderen ontdekken dat groepen van mensen in een land van een ander cultuurgebied op een andere manier samenleven.
– Dat houdt in dat ze beseffen dat sommige mensen een andere levenswijze hebben dan zijzelf, als ze geconfronteerd worden met beelden, informatie of mensen uit een andere cultuur.
– Dat houdt in dat ze aspecten van het dagelijks leven van deze mensen kunnen vergelijken met het eigen leven.

Leerplan mens en medemens

4.5 Kinderen kunnen zich verplaatsen in de gedachten, gevoelens en waarnemingen van anderen en houden daar rekening mee.
– Dat houdt in dat ze weten dat mensen eenzelfde situatie op een verschillende wijze kunnen ervaren en er verschillend op kunnen reageren.
Ontwikkelingsdoelen natuur

OD ZIN 53 actief exploreren met de zintuigen: eigenschappen vergelijken
WO DO 0.9.2. Dat houdt in dat ze gericht observeren in functie van een vraag.


GO!

Mens en maatschappij

3.1.1.  1  OD MM 1.6  Met eigen woorden aangeven dat mensen eenzelfde situatie (water gebruiken) op een verschillende wijze kunnen ervaren en er verschillend kunnen op reageren.

3.1.3.  1  OD MM 2.5  Verschillen en overeenkomsten tussen eigen leefwijze en leefwijze van mensen in ontwikkelingslanden verwoorden.

3.1.3.  2    Zich inleven in de leefwereld van leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden

Natuur

3.2.1.   1  OD WT 1.02  Een explorerende en experimenterende aanpak tonen om meer te weten te komen over de natuur.

3.2.1  1  ET WT 1.01  Gericht waarnemen met alle zintuigen en die waarnemingen op een systematische wijze noteren.


OVSG

Mens

DB-WO-MAA-02 9 Kennismaken met beelden, informatie of mensen uit een andere cultuur
DB-WO-MAA-02 10 Beseffen dat mensen uit andere culturen een andere levenswijze kunnen hebben.

Natuur

DB-WO-NAT-01 3 Exploreren en experimenteren om meer te weten te komen over natuur en milieu.