Doelstellingen en eindtermen

Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
DO 0.11 Kinderen willen meer te weten komen over de wereld in al zijn dimensies, hier en elders, vroeger en nu. Dat houdt in dat ze plezier beleven aan de activiteiten waardoor ze de wereld verkennen.
NA 7.18.2 Kinderen gaan op hun niveau zorgzaam om met hun milieu:
o Kunnen vaststellen en uiten hoe ze zelf en andere mensen op positieve en negatieve omgaan met bodem, energie, lucht, water …..

GO!
3.1.3 1 Verschillen en overeenkomsten tussen eigen leefwijze en leefwijze van mensen in ontwikkelingslanden verwoorden.
3.1.3 81 Binnen hun mogelijkheden actiegerichte oplossingen voor problemen in de samenleving en de wereld verwoorden.
3.2.8. 5 Acties bedenken die ze zelf kunnen uitvoeren om milieubewuster om te gaan met afval, water en energie.
3.2.8. 14 Met concrete voorbeelden uit hun omgeving aantonen hoe mensen op positieve maar ook negatieve wijze omgaan met het milieu.

OVSG
WO-MAA-SCV 06 De leerlingen beseffen dat sommige mensen een andere levensstijl hebben dat zijzelf, als ze geconfronteerd worden me beelden, informatie of mensen uit een andere cultuur.
WO-NAT-08 11. De leerlingen zijn bereid zorgvuldig om te gaan met energie, papier, voedsel en water.
WO-NAT-08 16. De leerlingen kunnen bij een milieuprobleem (in hun omgeving) het probleem en mogelijke oorzaken ervan beschrijven.

Eindtermen
Wereldoriëntatie ET 1.24, ET 1.25
Leren leren 1
Sociale vaardigheden