Weet jij wat de bank doet met jouw geld?

‘Weet jij wat de bank doet met jouw geld?’ is een les rond het investeringsbeleid van banken. In de les maken de leerlingen van de 2e en 3e graad ASO kennis met de werking van een bank en leren ze (opzoeken) waarin banken hun geld investeren. Ze vormen hun eigen mening en ze beseffen dat ze met hun geld zelf impact kunnen hebben.

Deze les kwam tot stand i.s.m. FairFin, een organisatie die geld wil inzetten als middel voor maatschappelijke verandering. FairFin sensibiliseert met een kritische stem over de rol van geld en het financiële systeem en stimuleert mensen en organisaties om hun geld eerlijk te investeren.

Zo wil FairFin effectief evolueren naar een alternatief en fair financieel systeem. Deze les sluit aan bij heel wat eindtermen in het secundair onderwijs. Je leest er meer over in PUNT#5, ons magazine voor leerkrachten secundair onderwijs.

Deze les is gebaseerd op de vorming voor leerkrachten ‘Hé, dat is mijn geld!’ van FairFin vzw.
Zelf het lesmateriaal actief ervaren en de vorming volgen?  Je ontdekt het op de website van FairFin!