weer: doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

  • Leerlingen kunnen beschrijven hoe het weer ons beïnvloedt
  • Leerlingen kunnen aantonen dat wij afhankelijk zijn van het weer
  • Leerlingen kunnen van enkele groenten en fruit het klimaat en de herkomst benoemen

Eindtermen

  • Wereldoriëntatie: 1.6, 1.12, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, 2.18, 3.1, 3.3, 3.7, 5.9
  • Leren leren: 1, 3, 4, 6
  • Sociale vaardigheden: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2, 3