Weer: doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

  • leerlingen kunnen aangeven dat de mens beïnvloed wordt door het weer
  • leerlingen kunnen met voorbeelden aangeven hoe het weer de mens beïnvloedt

Eindtermen

  • wereldoriëntatie: 1.23, 1.24, 1.26, 3.1, 3.3, 3.7, 5.9
  • leren leren: 1, 3, 4, 6
  • sociale vaardigheden: 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2, 3

Troeven

  • techniek
  • muzische vorming
  • verhalend ontwerpen