Webinar: Met een schoolteam metselen aan een mini-samenleving

Wat leeft er in de mini-samenleving van je school? Welke noden en behoeften zijn er? Waar wordt op ingezet? Hoe geven kinderen en jongeren er mee vorm aan?

In dit Webinar richten we ons naar directies, beleidsondersteuners en al wie mee helpt timmeren aan een duurzame school. Wendy deelt prikkelende methodieken die schoolteams aan het denken zetten. We gluren binnen bij enkele scholen die hun mini-samenleving stapsgewijs en participatief vormgeven.

Download hier de slides die aan bod kwamen tijdens het webinar.