Webinar: Goed gedacht! Denkgesprekken met kinderen

Sta je graag wat langer stil bij een actueel onderwerp? Wil je kinderen ondersteunen om vanuit verschillende blikken te kijken naar een item uit de actualiteit? Merk je dat de kinderen nog vol vragen en ideeën zitten over een bepaald duurzaamheidsvraagstuk? Djapo reikt je een concrete leidraad en bijhorende tips aan, die kinderen dieper en kritischer laten nadenken over actuele thema’s.

Tijdens het webinar kwam heel wat interessant materiaal aan bod. Je kan het hier downloaden.