Wat als participatie tot boomklimmen leidt?

Djapo begeleidt scholen die rond kinderrechten willen werken en een Kinderrechtenschool willen worden, zoals basisschool GO! Centrum in Geraardsbergen.

De school ging participatief te werk rond de inrichting van de nieuwe speelplaats. Zowel leerlingen als leerkrachten dachten na over vragen als:

  • Hoe geven we onze speelplaats vorm?
  • Waar moeten we rekening mee houden?
  • Wat is dat eigenlijk, een ideale speelplaats?

Hoe zagen de leerlingen dit? Wat vinden zij belangrijk? Waar moest er absoluut aandacht voor zijn in hun droomspeelplaats?

Vanuit de verschillende werkgroepen kwamen heel wat ideeën om de speelplaats mee vorm te geven: een buitenklas, een babbeltrap, alles op wieltjes, een chillzone, risicovol spelen, kinderen verantwoordelijkheid geven en… in bomen laten klimmen.

Al deze ideeën werden samen gegoten in een plan. Dit plan werd voorgesteld op de personeelsvergadering. Op die manier kreeg iedereen de kans om – bijna letterlijk – mee te bouwen aan de nieuwe speelplaats!

Wil je ook werk maken van participatie in je klas of school? Zoek je concrete tools en inspiratie om rond Educatie voor Duurzame Ontwikkeling te werken? Boek een gratis gesprek met Djapo. Breng gerust een van je leerlingen of collega’s mee.

Leren van maatschappelijke uitdagingen

Djapo legt de link tussen maatschappelijke uitdagingen en onderwijs, meer specifiek via Educatie voor Duurzame Ontwikkeling. Die link is een wisselwerking:
• Onderwijs maakt ons vaardiger om met maatschappelijke uitdagingen om te gaan.
• Maatschappelijke uitdagingen zijn een relevante context om in en van te leren.

De kinderen / jongeren in je klas geven mee vorm aan een duurzame samenleving. Tegelijk komen heel wat maatschappelijke uitdagingen je klas binnen. Een duurzame samenleving vormgeven is allesbehalve een gemakkelijke opdracht.

Hoe kan je dat precies doen? Wat doe je al? Welke problemen ervaar je? Welke kansen zie je? We maken graag tijd vrij om dat samen te bekijken.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Zoek je bijvoorbeeld begeleiding om rond een maatschappelijk thema te werken? Wil je met je team stappen zetten? Wil je meer aandacht besteden aan zelfstandig en kritisch denken of aan systeemdenken? Wil je schoolbreed werk maken van burgerschap of kinderrechten?

Of zoek je manieren om te werken rond het verkennen van gevoelens en de meningen van leerlingen? Rond fake news, het onderscheid tussen feiten en meningen? Onze aanpak en heel veel van onze werkvormen zetten kinderen en jongeren aan het denken en laten hen de wereld vanuit een ander perspectief bekijken. Ook al in de kleuterklas.

Tijdens het gesprek bekijken we jullie vragen en noden. Geven we advies, tools en inspiratie.