Volle maandacht

Volle maandacht is een werkvorm filosoferen waarbij leerlingen met volle aandacht naar elkaar luisteren.

Werkblad:

Met deze werkvorm werk je in het secundair onderwijs aan:
SC 5
Bouwsteen: ‘Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken’
ET 5.4

Bekijk ook:

Aanbod secundair onderwijs
Filosoferen: ik geef invulling aan de wereld
Deze werkvorm is gebaseerd op de werkvorm uit Methode Filosoferen, een denk- en werkwijze voor het basisonderwijs