Voeding

We eten veel vlees, dat is bekend. Al die dierlijke eiwitten zorgen voor een ongezonde situatie, ook dat weten we. Maar hier willen we het vooral hebben over al die landbouwgrond die die miljarden beesten én hun veevoer opslorpen. En daar moeten dan  groentevelden en bossen voor wijken. Kan het ietsje minder?

In deze les geven we de leerlingen spelenderwijs cijfers en info mee over de vleesconsumptie en -productie. We laten hen nadenken over die vreemde voedselketen en de onwelriekende gevolgen ervan. Kortom, een les waar ‘vlees’ aan zit.

‘Sociaal vlees’ is een les voor de derde graad over voeding, voetafdruk en handel.

Lesmateriaal
Doelstellingen en eindtermen
Links
Achtergrondinformatie