Voeding: doelstellingen en eindtermen

doelstellingen

  • Leerlingen kunnen aangeven dat hun gedrag ook een invloed heeft op de wereld.
  • Leerlingen zijn bereid om hun gedrag bij te sturen zodat hun impact op de aarde kleiner wordt.

eindtermen

  • Wereldoriëntatie: 1.6, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 3.1, 3.3, 3.7, 4.4, 5.9
  • Leren leren: 1, 2, 3, 4, 6
  • Sociale vaardigheden: 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2, 3