VIVES Brugge BAKO doet aan systeemdenken

VIVES Brugge BAKO denkt niet in hokjes, maar doet aan systeemdenken!

Op 29 maart vonden er in hogeschool VIVES Brugge drie sessies plaats voor de tweedejaarsstudenten bachelor kleuteronderwijs.

De studenten ondervonden aan den lijve wat een systeem precies is, en wat er kenmerkend is aan een systeem: als er een deeltje verandert, verandert de rest mee. Zo werd voor de studenten duidelijk dat het noodzakelijk is
om verbanden te leggen tussen afzonderlijke dingen die gebeuren, om het geheel beter te begrijpen.

“Het was goed dat we zelf konden ervaren wat een systeem was, en daarover nadachten.”

Ze pasten dit daarna toe op duurzaamheidsthema’s, en merkten dat systeemdenken een hulp is om complexe zaken beter te begrijpen.
Tot slot namen ze onder de loep hoe het systeemdenken in een kleuterklas vorm kan krijgen, en bedachten zelf twee activiteiten bij een prentenboekje.

“We waren actief bezig door de opdrachten.”
“We hebben veel nieuwe dingen gezien, en via de boekjes werd het nog duidelijker.”
“Dit was een leuke, interactieve les!” 

Benieuwd hoe systeemdenken deel kan uitmaken van jouw opleiding BAKO of BALO? Contacteer lerarenopleiding@djapo.be.