Visie

Onze maatschappij staat voor grote sociale, ecologische en economische uitdagingen in een steeds sneller veranderende wereld. Die wereld kunnen we – gelukkig – ook zelf veranderen. Djapo kiest resoluut voor een duurzame, rechtvaardige en solidaire samenleving die zich verbonden voelt met toekomstige generaties en de rest van de planeet, het Zuiden in het bijzonder.

Kinderen en jongeren van nu leggen vandaag de bouwstenen voor de maatschappij van morgen. Djapo investeert in het leerproces van kinderen en wil hen de vaardigheden bijbrengen om na te denken over en te werken aan een leefbare wereld. Nu en in de toekomst. Voor onszelf en voor anderen. Hier en elders op de planeet.

Avontuurlijke verkenning

Kinderen die nu en later een bijdrage leveren aan een meer duurzame maatschappij. Die bewuste keuzes maken. Daar gaan we voor. Daarom ondersteunen we het onderwijs in het werken rond duurzame thema’s, gekoppeld aan drie vaardigheden: systeemdenken, creatief denken en kritisch denken. Leren en onderwijzen wordt zo een avontuurlijke verkenning.

We doen dat met een aanbod dat aansluit bij wat leerkrachten nodig hebben om de eindtermen in de klas te realiseren en om de ontwikkelingsdoelen van het kleuteronderwijs te bereiken.