Een fijn leven in een gezond Wespelaar: verkiezingen in de klas van meester Bert

De verkiezingen zijn in aantocht en ook kinderen hebben een stem! Daarom maakten wij een lesbrief rond Een fijn leven in een gezonde gemeente. Kinderen gaan dan nadenken over vragen als: ‘Is jouw gemeente kindvriendelijk?’ ‘Wordt er goed voor de aarde en voor de mensen gezorgd?’ ‘Is er voldoende plaats om te spelen, om elkaar te leren kennen?’ ‘Kan je er op een fijne manier samenleven?’

Maar hoe gaat dat nu in de praktijk? In de klas van meester Bert (6de leerjaar, GBS De Klimop, Wespelaar) gonsde het afgelopen week van de ideeën! De kinderen trokken op onderzoek: hoe zou de burgemeester de gemeente nog kindvriendelijker kunnen maken?

De kinderen maakten eerst kennis met de kinderrechten. Ze dachten na over wat de kinderrechten betekenen, welke ze belangrijk vonden en hoe de gemeente aan die rechten zou kunnen werken.
De volgende les bracht iedereen een foto mee van een plek uit zijn omgeving. Die foto verbonden ze met een kinderrecht.Stratenplannen werden in groepjes uitgevouwen en onder de loep genomen.

“Ik vond het zinvol om in deze oefening de link met de kinderrechten te leggen. Verspreid over de klas legde ik uitgeknipte kinderrechten. De kinderen kozen en kleefden een kinderrecht naar keuze bij hun foto en vertelden nadien waarom ze deze link hebben gelegd.” Meester Bert

Op de plannen en bij de foto’s tekenden de kinderen gele hoeden bij wat ze oké of fijn vonden. Plekken of elementen die beter of fijner konden, kregen een zwarte hoed. Overal verschenen gele en zwarte hoeden!

“Ik heb bij de bunker een zwarte hoed getekend omdat er veel afval ligt. Dat heeft te maken met het recht op spelen want we mogen of kunnen er niet in spelen. Maar het heeft ook te maken met het recht op gezonde natuur want er leven vleermuizen.” Jef

“Bij de fietspomp tekende ik een gele hoed want als er een fietspomp is, gaan mensen meer fietsen. Dat heeft te maken met het recht op zuivere lucht want dan zijn er minder auto’s.” Jara

“ In mijn straat zijn er putten in de weg, dat maakt het moeilijk om te fietsen dus een zwarte hoed. Dat hoort bij het recht op bescherming.” Lyana

“Mijn straat wordt 1 keer per maand als speelstraat afgesloten. En we vieren regelmatig straatfeest. Dus mijn straat krijgt een gele hoed. Dit heeft te maken met het recht op spelen.” Ella

“Recht op spelen, op bescherming (verkeer) en op gezonde natuur kwamen bij bijna alle kinderen aan bod. Het is een uitdaging om hen verder te laten nadenken. Misschien komt dat omdat deze werkvorm vertrekt vanuit een straatbeeld? Anderzijds zijn dat de thema’s uit hun leefwereld die ze linken aan de gemeente.” Meester Bert

Later die week onderzochten de kinderen aan de hand van een zelf opgestelde enquête hoe de rest van de school over deze thema’s dacht. Wat bleek? Bijna de helft van de kinderen vond de omgeving rond de school niet echt veilig of zelfs onveilig om te fietsen.

Nu hadden de kinderen veel materiaal en concrete ideeën om een live gesprek met de burgemeester voor te bereiden! Maandag 24 september was het zover: de telefoon rinkelde en de burgemeester verscheen samen met de schepen van Jeugd in beeld. De klas leek wel een echte TV-studio met presentatoren, vragenstellers en mooie visuele teasers: tekeningen van kinderrechten die telkens een nieuw onderwerp inleidden. Ze stelden vragen over onderwerpen zoals verkeersveiligheid, gezonde natuur en particpatie en kregen ook enkele heldere antwoorden.

“Het thema is echt mooi afgerond nu, vandaag starten we met onze eigen verkiezingscampagne voor de kindergemeenteraad. Ik denk ook wel dat de politici het fijn vonden: ze hebben toch af en toe iets genoteerd. Ik ben dus benieuwd!” Meester Bert

Bekijk ook

Een fijn leven in een gezonde gemeente: lesbrief
Charter voor een fijn leven in een gezonde gemeente
Meer lessen rond de verkiezingen
Meer lessen rond kinderrechten
Meer downloadbare lessen op Wereldlesidee
Ons aanbod voor het basisonderwijs
Ons aanbod voor steden en gemeenten