Verkiezingen

http://www.dreamstime.com/stock-images-politics-parity-image14918964

In deze les beslist de leerkracht iets waar de meeste leerlingen het niet mee eens zijn. Samen zoeken ze naar een oplossing, de leerlingen krijgen inspraak.

We houden een stemmingsronde en bekijken zo wie of wat de meeste streepjes krijgt. In de klas, maar ook thuis, op TV en op de radio wordt er gestemd.

‘Iedereen een stem’ is een les voor de eerste graad om te werken rond de verkiezingen. Leerlingen ontdekken dat niet alle volwassenen in de wereld mogen gaan stemmen.

lesmateriaal
doelstellingen en eindtermen
links
achtergrondinformatie