Veilig en duurzaam omgaan met batterijen

Activiteitenpakket voor het secundair onderwijs

Veilig en duurzaam omgaan met batterijen, van de werking ervan tot het recyclageproces is een activiteitenpakket voor het secundair onderwijs.

Twintig kant-en-klare activiteiten ondersteunen je in het werken rond enerzijds het veilig en duurzaam gebruik van batterijen, en anderzijds het sorteer- en recyclageproces van batterijen.

Afhankelijk van de thema’s die in het curriculum aan bod komen, het niveau van de klas en de doelen die je wenst te bereiken, kan je de bestaande leerstof uitbreiden met een of meerdere
van deze activiteiten.

Wat komt er aan bod?

  • De plaats van batterijen in ons leven, de werking van een fietsbatterij, welke soorten batterijen er zijn en hoe je er op een veilige manier mee kan omgaan.
  • Laat leerlingen in een spelletje Pingpong hun mening geven over het gebruik van batterijen, onderzoek feit of fictie.
  • Denk na over positieve en minder positieve gevolgen van een thuisbatterij.
  • Test hoe duurzaam jij omgaat met batterijen
  • Denk creatief over wat je zou kunnen doen met lege batterijen. Welke grondstoffen zijn er nodig bij de productie? Wat komt er kijken bij het recycleren van batterijen?

De activiteiten zijn een aanvulling op de bestaande leerinhoud rond onder andere:

energie, energie-omzettingen, vermogen, spanning, joule, energiebronnen
duurzaam energiegebruik, batterijen, redoxreacties, ladingscapaciteit,
eenheid Ah, herlaadbare en niet-herlaadbare cellen, veiligheid en recyclage van grondstoffen, herkomst en handel van grondstoffen, chemische mengsels, zuivere stoffen, methodes om stoffen te isoleren, technische processen, technische beroepen, effecten van techniek op menselijke gedragingen, houdingen, waarden en normen, de rol van organisaties in en voor de samenleving, afval recycleren

De activiteiten vervangen de lessen niet, maar bieden verrijking en uitdieping. Zo bieden we je de kans om met kant-en-klaar materiaal en duidelijke aanknopingspunten binnen het gekende curriculum aan de
transversale eindtermen te werken.

Djapo ontwikkelde dit activiteitenpakket in opdracht van Bebat. In de bundel komen ondermeer de werkvormen Pingpong (filosoferen), Web vol pootjes (creatief denken) en Joepie! Verdorie! (systeemdenken) aan bod.