Van MEAV tot Klimaat

Zo geef je invulling aan een nieuw vak op school


Doelgroep: secundair onderwijs
Duur: meerdere contactmomenten
Prijs: offerte op maat


De voorbije jaren werden er heel wat nieuwe vakken geïntroduceerd in het secundair onderwijs. Veel scholen en leerkrachten zitten dan ook met vragen:

  • Hoe bouwen we verder op onze bestaande cursussen?
  • Hoe werken we onze ideeën voor de realisering van het leerplan uit?
  • Hoe kunnen we met het nieuwe vak de betrokkenheid van de leerlingen vergroten?

Die vragen hoef je gelukkig niet alleen te beantwoorden. Djapo werkt stap-voor-stap en samen met jou naar een concrete invulling van het nieuwe vak. We peilen naar noden en verwachtingen, bieden inspiratie en werkvormen aan en behouden altijd de focus op het einddoel. Zo blijf je door de bomen het bos zien – ook in tijden van verandering.Wat mogen jullie verwachten van dit traject?

Samen met een begeleider van Djapo breng je de schoolcontext en de noden in kaart. Vervolgens stippelt de begeleider een traject op maat uit. Enkele mogelijkheden:

  • De begeleider gaat samen met jou dieper in op het leerplan en de mogelijkheden om hier invulling aan te geven. Jullie bekijken ook hoe jullie daarbij kunnen verder bouwen op bestaande vakken en lesinhouden.
  • De begeleider reikt pedagogische kaders en methodieken aan om het nieuwe vak verder uit te bouwen. Onze coaches hebben veel praktijkervaring, dus ze hebben een goed beeld van wat er werkt in een klas- en schoolomgeving.
  • De begeleider plant regelmatig overleg in en komt op vraag ook ter plaatse. Zo houden we de vinger aan de pols en kunnen jullie makkelijk feedback vragen en geven.
  • De begeleider komt in de klas zelf coachen tijdens een co-teachingsmoment. 

Gebruik je het thema ‘Invulling nieuwe vakken’ graag als rode draad voor je pedagogische studiedag? Fijn! We bekijken samen met jou hoe je de studiedag kan invullen en welke topics je aan bod kan laten komen. Neem contact met ons op.Waarom samenwerken met Djapo?

Djapo ziet de school als een veilige oefenplaats waar kinderen en jongeren kunnen leren om bewuste keuzes te maken.  We bekijken samen met leerkrachten en scholen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs en met studenten en docenten uit de lerarenopleiding hoe zij in de klas kunnen omgaan met maatschappelijke thema’s zoals racisme, armoede en klimaatverandering:

  • We ontwikkelen pedagogische kaders, lesmethodes en kant-en-klaar lesmateriaal.
  • We organiseren coaching, procesbegeleiding en vormingen.
  • We ondersteunen organisaties, bedrijven en overheden die een educatief aanbod voor scholen zoeken.

Daarnaast denken we mee na over het onderwijsbeleid en voeden we vanuit onze praktijkervaring de nieuwste wetenschappelijke inzichten rond Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO), wereldburgerschapseducatie en denkonderwijs. Die mix van theorie en praktijk geeft ons een unieke en verbindende stem binnen het onderwijsveld.