Van gedachten naar woorden

Hoe geef je taal aan het denken van kleuters?


Doelgroep: kleuteronderwijs
Vorming: € 450 (leerkrachten en schoolteams) of € 600 (derden) voor 3 uur begeleiding
Traject: meerdere contactmomenten, offerte op maat


In de kleuterklas ben je elke dag met taal bezig. Je leert de kinderen nieuwe versjes en liedjes aan. Je luistert naar de verhalen over hun weekend. Je laat hen kennismaken met nieuwe concepten en begrippen. Maar soms vinden kleuters het moeilijk om hun gedachten onder woorden te brengen, bijvoorbeeld omdat ze niet over de juiste woordenschat beschikken. Hoe help je hen dan uitleggen waarom ze iets wel of niet leuk vinden? Of hoe denk je samen met hen na over de oorzaken en gevolgen van een ruzie?

Djapo werkte handvaten uit om gedachten en denkprocessen te vertalen naar woorden. Zo geef je kleuters meer grip op hun denken en kunnen ze er met elkaar en met jou over praten. Interesse? Boek een vorming of een traject en maak kennis met:

  • werkvormen waarbij kleuters leren om te argumenteren en gedachten te uiten
  • werkvormen waarbij kleuters leren om oorzaken en gevolgen te onderzoeken
  • manieren om kleuters inzicht te geven in hun denkprocessen door die te benoemen
  • visuele denkinstrumenten waarmee je het denken van jezelf én de kleuters zichtbaar maakt

Wat kies ik: een vorming of een traject?

Zoek je een begeleider die de schoolcontext grondig leert kennen en een traject op maat uitstippelt? Iemand die niet alleen methodieken en kaders aanreikt, maar bij wie je ook regelmatig terecht kunt voor vragen en feedback? Dan is een traject iets voor jou. Extra voordeel: we komen op vraag zelfs live in de klas coachen, tijdens een co-teachingsmoment.Ben je op zoek naar praktische tips en handvaten waarmee jijzelf of je team daarna zelfstandig aan de slag kan? Boek dan een vorming.Gebruik je het thema ‘Van gedachten naar woorden’ graag als rode draad voor je pedagogische studiedag? Fijn! We bekijken samen met jou hoe je de studiedag kan invullen en welke topics je aan bod kan laten komen. Neem contact met ons op.

Organiseert jouw school een themadag voor je leerlingen rond klimaat, kinderrechten, participatie of SDG’s? We komen graag op school langs voor een demosessie met jou en je leerlingen. Zo leer je al doende hoe EDO je schoolwerking verrijkt en maak je kennis met onze manier van werken.

Waarom samenwerken met Djapo?

Djapo ziet de school als een veilige oefenplaats waar kinderen en jongeren kunnen leren om bewuste keuzes te maken.  We bekijken samen met leerkrachten en scholen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs en met studenten en docenten uit de lerarenopleiding hoe zij in de klas kunnen omgaan met maatschappelijke thema’s zoals racisme, armoede en klimaatverandering:

  • We ontwikkelen pedagogische kaders, lesmethodes en kant-en-klaar lesmateriaal.
  • We organiseren coaching, procesbegeleiding en vormingen.
  • We ondersteunen organisaties, bedrijven en overheden die een educatief aanbod voor scholen zoeken.

Daarnaast denken we mee na over het onderwijsbeleid en voeden we vanuit onze praktijkervaring de nieuwste wetenschappelijke inzichten rond Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO), wereldburgerschapseducatie en denkonderwijs. Die mix van theorie en praktijk geeft ons een unieke en verbindende stem binnen het onderwijsveld.