VALIES onderzoek rond EDO

VALIES is een cocreatief onderzoeksproject dat inzet op de professionele ontwikkeling van leerkrachten om samen met hun schoolteam EDO (Educatie Duurzame Ontwikkeling) succesvol te maken in de eigen school.

Het Vlaamse onderwijs staat voor heel wat vernieuwingen. Die willen een antwoord bieden op grote maatschappelijke uitdagingen. Denk maar aan armoedebestrijding, klimaatverandering, gendergelijkheid enzovoort. Allemaal complexe kwesties zonder pasklare antwoorden. Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) wil leerlingen voorbereiden op hun rol als actieve burgers die kunnen en willen bijdragen aan een betere toekomst. Een toekomst met genoeg voor altijd voor iedereen.

VALIES is een samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen, de Katholieke Universiteit Leuven, de Arteveldehogeschool, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Provinciaal Onderwijs Vlaanderen en werkt ook samen met scholen en actoren uit het brede veld van EDO, zoals Djapo. Onze organisatie is lid van de adviescommissie en levert actief input en feedback.

Meer over VALIES lees je op de website van het project.

Bekijk ook:

Interview met Naomi Nelissen en Leen Janssen van PIBO Tongeren over VALIES, p. 41 in magazine PUNT#5