Wat kan Djapo voor jou betekenen?

Vakoverschrijdende sleutelcompetenties

Het secundair onderwijs ondergaat momenteel enkele belangrijke hervormingen. Eén van die essentiële veranderingen is het transversale karakter van sommige nieuwe eindtermen. Concreet verwacht het onderwijs van de toekomst dat scholen bepaalde eindtermen vakoverschrijdend behandelen en realiseren.

Systeemdenken, creatief denken en probleemoplossend denken

Deze vakoverschrijdende eindtermen zijn voornamelijk gericht op het ontwikkelen van vaardigheden zoals systeemdenken, creatief denken, probleemoplossend denken, kritisch denken, samenwerken…
Samenwerken met Djapo is een manier om aan de slag te gaan met de vakoverschrijdende eindtermen.

Wist je dat…

Samenwerken met Djapo is een manier om te werken aan de vakoverschrijdende sleutelcompetenties van de nieuwe eindtermen.

Djapo’s missie is om kinderen en jongeren de vaardigheden bij te brengen die ze nodig hebben om zelf bewust duurzame keuzes te kunnen maken. De focus ligt hierbij op denkvaardigheden als systeemdenken, creatief denken, filosoferen en actiegericht werken.

Methodieken, nascholingen, werkvormen en educatief materiaal

Om hier concreet aan te werken ontwikkelde Djapo methodieken die in verschillende vakken en contexten inzetbaar zijn. Via nascholingen leer je als schoolteam de denkvaardigheden kennen en ervaar je hoe je deze kan vertalen naar de eigen onderwijsleercontext. Daarnaast vind je op deze website werkvormen en educatief materiaal zodat je zelf aan de slag kan met deze vaardigheden.

Ten slotte kan Djapo je ook begeleiden om de vaardigheden of duurzaamheidsthema’s te integreren op jouw school via een (participatief) traject.