Vacature coördinator gemeenschappelijk programma

KIYO en Djapo, twee Ngo’s die erkend zijn door de Belgische ontwikkelingssamenwerking, hebben besloten om op een structurele wijze samen te werken. Ze hebben hiervoor een vijfjarig gemeenschappelijk programma ingediend bij de Belgische overheid (DGD) met de titel « Empowering children and youth together globally».

MISSIE

Het coördineren van de samenwerking tussen KIYO en Djapo in het kader van hun gemeenschappelijk programma met als doelstelling ‘alle kinderen en jongeren, als actieve wereldburgers, kunnen bewuste keuzes maken om bij te dragen aan een duurzame samenleving waarin zij hun rechten kunnen laten gelden, hun volle potentieel ontwikkelen, en hun stem laten horen’.


Om dit te realiseren zetten we in op de volgende strategiën : capaciteitsontwikkeling en empowerment. KIYO heeft expertise in Wereldburgerschapseducatie (WBE) en kinderrechteneducatie, en Djapo in Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO), op denken gebaseerd onderwijs en didactische capaciteitsversterking. WBE en EDO zijn aangemerkt als cruciale componenten van kwaliteitsonderwijs, en worden als noodzakelijk beschouwd om de
Sustainable Development Goals (SDG’s) te realiseren. Ons gedeelde programma in België, Brazilië, Burundi, DR Congo en de Filipijnen brengt deze componenten in de praktijk, door middel van actief collectief leren en productieve partnerschappen. Zo dragen we het meest direct bij aan SDG 4.7; en via SDG 4.7 aan de SDG’s in hun geheel.

Organogram: De programmacoördinator zal door de twee organisaties samen worden aangeworven. De programmacoördinator rapporteert aan de directeurs en werkt nauw samen met de programmabeheerders van de twee organisaties.

TAKEN

 1. Coördinatie
 • Coördinatie van alle interacties tussen Djapo en KIYO in het kader van het gemeenschappelijke programma (inclusief gezamenlijke activiteiten binnen het programma, zoals workshops, trainingen, uitwisselingen, kennisbeheer, vergaderingen).
 • Coördinatie van het gemeenschappelijke programma richting donor (DGD) om ervoor te zorgen dat de vereisten richting DGD vervuld worden : jaarlijkse narratieve en financiële rapporten, jaarlijkse institutionale dialoog, etc.
 • Bewaken van coherentie van de twee organisaties ten aanzien van het realiseren van het gemeenschappelijk programma, en over de vijf landen heen.
 • Coördinatie van de gedeelde kosten voor het gemeenschappelijk programma.

2. Kennisopbouw- en beheer

 • Organiseren van het proces ter verdieping van de gemeenschappelijke theorie van verandering.
 • Stimuleren van processen van wederzijds leren omtrent de transversale beleidsthema’s zoals wereldburgerschapseducatie, educatie voor duurzame ontwikkeling, gender, milieu, etc.
 • Identificatie van opportuniteiten, organiseren van en bijdrage aan gezamenlijke activiteiten ter bevordering van Wereldburgerschapseducatie en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling in de sector (deelname aan seminaries, documenteren van goede praktijken, creëren van instrumenten voor de toepassing van WBE/EDO,…).

3. Monitoring en evaluatie

 • Monitoring van transversale beleidsterreinen (gender, milieu, risicobeheer, resultaatgericht beheer…).
 • Monitoring van gemeenschappelijke resultaten en activiteiten.
 • Voorbereiding van de halfjaarlijkse rapportage aan de Programmastuurgroep over de voortgang van het programma.
 • Afstemming van de verschillende evaluaties (midterm & eindevaluaties) binnen het programma.
 • Jaarlijkse codering van IATI voor de twee organisaties.

4. Vertegenwoordiging

 • Aanspreekpunt en ambassadeur voor het gemeenschappelijk programma binnen en buiten de sector.
 • Bijdragen aan gedeelde communicatie initiatieven.

PROFIEL

 • Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring in de sector ontwikkelingssamenwerking en/of onderwijs in het beheren van programma’s (en bij voorkeur in zowel het België als in partnerlanden). Je hebt zin je te verdiepen in het DGD subsidiemechanisme.
 • Je kan je vinden in de missies en waarden van KIYO en Djapo.
 • Je hebt ervaring op het vlak van WBE en EDO.
 • Je hebt ervaring binnen project cycle management en sterke organisatorische vaardigheden.
 • Je bent resultaatgericht en bezit overtuigingskracht, doorzettingsvermogen, geduld en een flinke portie lef. Je neemt gemakkelijk initiatief.
 • Je floreert in kleine organisaties met veel vrijheid en verantwoordelijkheid.
 • Je bent zelfzeker, welbespraakt en mondig.
 • Je hebt goede redactionele vaardigheden.
 • Je hebt een uitstekende talenkennis van het Nederlands, het Engels en een goede kennis van het Frans.
 • Je beschikt over een grote flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

AANBOD

 • Bediendecontract van onbepaalde duur.
 • Een marktconform loon op het niveau van de ngo-sector (PC329.01 socio-culturele sector) aan te vullen met relevante anciënniteit.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, 13e maand, openbaar vervoer woon-werkverkeer.
 • Mogelijkheid tot het volgen van vormingen.
 • Plaats van tewerkstelling is afwisselend bij KIYO in Brussel en bij Djapo in Kessel-Lo.
 • Mogelijkheid tot telewerken.
 • Occasionele buitenlandse reizen.
 • Tewerkstellingspercentage te bespreken.

OVERIGE INFORMATIE

Onze organisaties zetten zich in voor de bescherming en bevordering van de rechten en het welzijn van kinderen en jongeren en verwachten dit van alle personeelsleden. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit,… beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan onze organisaties niet.
Lees hier meer.


SOLLICITEREN

Stuur je vragen, CV & motivatiebrief op voor 18 februari 2022 naar:

 • KIYO: Mélodie Arts, melodie.arts@kiyo-ngo.be
 • Djapo: Kaat Boon, kaat.boon@djapo.be

Kandidaten zullen in overweging genomen worden zoals ze zich aandienen vanaf 25/1.

Referentie (vermelden in onderwerp van je email): Coördinator