Traject op maat

DOELGROEP: VAN INDIVIDUELE LEERKRACHT TOT HET HELE SCHOOLTEAM

Duur: te bepalen
Prijs: volgens offerte
Ons aanbod kan zowel op locatie als online. Contacteer ons voor meer info.

Djapo ontwerpt en begeleidt jouw traject op maat!

Als je:

  • Kinderen en jongeren wilt ondersteunen in hun ontwikkeling tot bewuste personen die vertrouwen hebben in hun eigen daadkracht.
  • Hen tot een opbouwende dialoog wilt laten komen over maatschappelijke vraagstukken.
  • Hun goesting om in actie te komen wilt stimuleren.
  • Hen wilt laten leren over en van maatschappelijke vraagstukken als water, afval, voeding, migratie, klimaat, diversiteit… .
  • Jezelf, je collega’s en je schoolteam hierin wilt versterken, maar je vraagt je af hoe.

Een traject op maat begint altijd met een kennismakingsgesprek. We leren elkaar beter kennen en peilen naar jouw doelen, noden en ambities. Op basis daarvan werkt Djapo een trajectvoorstel uit waarin we doelen koppelen aan inhouden en sessies binnen de beschikbare tijd, ruimte en middelen. Het voorstel wordt besproken en, indien nodig, aangepast. Zo bekomen we een traject waar iedereen achter staat.

De begeleiding van het traject zelf verloopt via een op maat samengestelde combinatie van nascholingen, coachings (in de klas) en werkmomenten. Dankzij reflectie- en evaluatiemomenten tijdens het traject kan er ingespeeld worden op veranderende omstandigheden en noden.

Ten slotte maken we tijd voor een eindevaluatie. Hebben we de doelen behaald? Hoe verliep de samenwerking? Hoe ga jij en/of de school verder aan de slag? Zijn er nog kansen die we samen willen grijpen?

Een greep uit Djapo’s praktijkvoorbeelden

Sint- Jozef, LO , Eeklo

Doel?
Schoolteam versterken in het uitvoeren van actiegerichte projecten met de leerlingenraad.
Aanpak?
Djapo begeleidt enkele voorbeeldsessies van de leerlingenraad en organiseert werkmomenten voor de leerkrachten.


KSLeuven, SO, Leuven

Doel?
Lesmateriaal ontwerpen binnen Maatschappij & Welzijn waarin de SDG’s gekoppeld worden aan systeemdenken en filosoferen.
Aanpak?
Djapo organiseert een nascholing systeemdenken en filosoferen rond de SDG’s voor een ontwikkelteam van leerkrachten. Daarna gaan we tijdens coachings samen aan de slag om systeemdenken en filosoferen in de klas te concretiseren in functie van de verschillende SDG-thema’s.


Gemeente Kruibeke, jeugddienst

Doel?
Ambtenaren vaardig maken in het begeleiden van de kindergemeenteraad.
Aanpak?
Djapo begeleidt tijdens jaar 1 de sessies van de kindergemeenteraad en we bespreken samen onze aanpak tijdens coachings. Tijdens jaar 2 ondersteunen we de ambtenaren als kritische vriend terwijl zij zelf de kindergemeenteraad begeleiden.

Contacteer ons via info@djapo.be voor meer informatie.