Traject wereldburgerschap in de lagere school

WO traject beeld folder

Wil je mee op wereldreis?

In het traject Wereldburgerschap kunnen leerkrachten op wereldreis, samen met Djapo, Kleur Bekennen en Studio Globo. Aan de hand van concrete tools, praktijkvoorbeelden, uitwisseling met collega’s en begeleiding op maat zoeken we uit hoe wereldburgerschapseducatie een degelijke plaats krijgt op jouw school.

Welke route kiezen jullie?

Oorlog in Syrië, vluchtelingen op de Middellandse Zee, klimaatonderhandelingen in Parijs, honger in Afrika… Alles wat in de wereld gebeurt, heeft invloed op ons dagelijkse leven. Leerlingen groeien op in een super diverse en geglobaliseerde wereld. Kinderen zijn de wereldburgers van morgen. Zij gaan aan de slag met de bijhorende kansen en uitdagingen die er nu in de wereld zijn. Maar… de weg naar wereldburgerschap lijkt soms lang en moeilijk. Hoe kun je hier als leerkracht bewust op inspelen?

Met het hele schoolteam

Met ‘Wereldburgerschap in de basisschool’ gaan we aan de slag met het hele schoolteam en willen we samen het werken aan wereldburgerschap sterk verankeren in de schoolpraktijk. We gebruiken wereldoriëntatie (mens en maatschappij) als inrijpoort.

Na de sessies…

• is je school opgestegen richting wereldburgerschap.  Je komt buiten met een ruimer, inventiever denkkader waarmee je aan de slag kan binnen wereldoriëntatie in het kader van wereldburgerschap.
• beschik je over een waaier aan ideeën en werkvormen rond wereldburgerschap, aangevuld met de nodige kennis rond omgaan met actualiteit en correcte beeldvorming.
• heb je goede praktijkvoorbeelden op zak om zelf mee aan de slag te gaan.
• beschik je over goede contacten met andere schoolteams die jou mee kunnen ondersteunen in jouw zoektocht.