Hoe maak je de oorlog in Oekraïne bespreekbaar?

De oorlog in Oekraïne roept momenteel heel wat vragen op bij jongeren. Hoe ga je hierover het gesprek aan? Hoe duid je dit overweldigende nieuws in de klas? We helpen je graag op weg met de werkvorm ‘Routekaart’. Deze werkvorm helpt je leerlingen de complexiteit van dit onderwerp te begrijpen door zicht te krijgen op mogelijke oorzaken en gevolgen.

Met deze werkvorm werk je in het secundair onderwijs aan:

SC 7, 13

Bouwstenen: “Omgaan met diversiteit in het samenleven en het samenwerken”, “Geïnformeerd en beargumenteerd met elkaar in dialoog gaan.”, “De wederzijdse invloed tussen maatschappelijke domeinen en ontwikkelingen en de impact ervan op de (globale) samenleving en het individu kritisch benaderen”, “Geschikte (leer-)activiteiten, strategieën en tools inzetten om informatie digitaal en niet-digitaal kritisch te verwerven, beheren en verwerken rekening houdend met het beoogde leerresultaat en –proces.”

ET 7.2, 7.3, 7.7, 7.12, 7.13, 7.14, 13.3