Systeemdenken over de actualiteit

In een actueel thema of duurzaamheidsvraagstuk zijn er vaak meerdere subthema’s, partijen, onderdelen …

Verdwijn

Deze werkvorm doet kinderen nadenken over de rol die elk deel in het geheel speelt en de verbanden die er tussen alle delen zijn. Dit helpt hen een complex thema te ontrafelen en zo beter te begrijpen.

Toegepast op het thema bos

Hoe je deze werkvorm kan toepassen op een thema, ontdek je in een les rond het thema bos.