Systeemdenken: werkvormen ontwikkeld en getest

Hoe kan je oorzaken en gevolgen van een gebeurtenis, onderwerp of duurzaamheidsuitdaging in beeld brengen? Welke gevolgen zie je op korte termijn en welke op lange termijn?

Hoe kan je de complexiteit en verwevenheid van duurzaamheidskwesties toelichten en hoe verklaar je de impact van globale uitdagingen van duurzame ontwikkeling op het lokale niveau?

Systeemdenken helpt om bij complexe zaken verbanden te leren zien, op school en in het dagelijks leven. Tijdens het schooljaar 2019-2020 ontwikkelde Djapo nieuwe werkvormen systeemdenken voor de 1ste graad secundair onderwijs. De werkvormen werden getest in een aantal secundaire scholen in de provincie Antwerpen.

  • Stedelijk Lyceum Waterbaan in Deurne, vak PAV
  • Kogeka in Geel, vak Nederlands
  • Werkvorm 3 x P is duurzaamheid: Sint-Lambertusinstituut in Heist-op-den-Berg, vakken leerkrachten Mens & Samenleving en Maatschappelijke Vorming

Dit project kwam tot stand met steun van de Provincie Antwerpen.