Thema ‘duurzame voeding’

Systeemdenken ondersteunt leerlingen in het onderzoeken van en inzicht te krijgen in onze complexe wereld. Systeemdenkers bekijken een probleem of een situatie op zoveel mogelijk manieren – vanuit verschillende perspectieven, met zicht op de relaties tussen oorzaken en gevolgen en met oog voor onderdelen en geheel. Zo vormen ze een genuanceerd wereldbeeld dat rekening houdt met de verschillende standpunten in een verhaal.

Deze educatieve bundel sluit aan bij ‘Initiatie in systeemdenken – Thema duurzame voeding’, een nascholing die Djapo ontwikkelde in het kader van Frame, Voice, Report! Ook als je de nascholing niet volgde vind je hier inspiratie om het thema duurzame voeding op een
andere manier te bekijken.

In de nascholing werden verschillende werkvormen systeemdenken aangereikt rond het complexe thema duurzame voeding. De productie van voedsel vraagt veel van onze aarde. Tegen de achtergrond van een bevolkingsgroei en de klimaatproblematiek is het duidelijk dat onze consumptiepatronen moeten veranderen.