Systeemdenken praktijkgids

Samen met docenten en studenten van lerarenopleidingen in vier West-Vlaamse hogescholen verdiepte Djapo zich verder in de theoretische achtergrond en vooral in de didactische werkkoffer van systeemdenken. Djapo onderzocht op die manier kansen en uitdagingen van systeemdenken voor wereldburgerschapseducatie.

De praktijkgids inspireert met kant-en-klare lessen en werkvormen, we gluren binnen in enkele klassen waar studenten kleuter- en lager onderwijs systeemdenken toepasten op diverse thema’s en voor wie zijn eigen lespraktijk wil doordringen met systeemdenken ontwikkelden we een leidraad systeemdenken op maat van kleuters en kinderen uit de lagere school. De leidraad helpt je om goede vragen te stellen om zo het denken van kinderen te stimuleren.

Je leest er o.a. meer over:

  • De wereld in je klas, een klas vol wereldburgers: artikel
  • Bestuivertjes in het bloemenparadijs: les voor jongste kleuters
  • Systeemdenken en de SDG’s: twee handen op 1 planeet: artikel
  • Een kringetje van jongens en van meisjes: les voor oudste kleuters
  • Praten als een bulldozer: werken met kleuters rond het recht op eigen mening
  • Van oorstok tot oorstokpaardje: les rond plastic zwerfvuil voor de eerste graad
  • Kwetsbare vrede: les rond het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden voor de tweede graad
  • Op de vlucht, opgelucht? Les over migratie voor de derde graad
    Daarnaast krijg je ook een leidraad systeemdenken en laat de gids enkele docenten aan het woord.

Deze praktijkgids kwam tot stand in het kader van het traject Systeemdenken voor Wereldburgerschapseducatie met de steun van de provincie West-Vlaanderen en in samenwerking met de West-Vlaamse hogescholen Howest Brugge en VIVES campus Brugge, Kortrijk en Torhout.