Systeemdenken over de actualiteit Terugdenken

Je wil kinderen zelfstandig en kritisch laten kijken naar de actualiteit? Dat kan met Terugdenken, een werkvorm systeemdenken.

Terugdenken

Om zicht te krijgen op complexe duurzaamheidsvraagstukken, is het nuttig om terug te blikken naar het ontstaan ervan. Samen met de kinderen onderzoek je stapsgewijs de oorzaken van een actueel feit of een situatie.

Een uitgewerkt voorbeeld

Wat krijg je als je ‘terugdenkt’ over het afval op de speelplaats of over microplastics die in ons lichaam terechtkomen? Welke oorzaken kan je zoal opsommen?

 Afval op de speelplaats
 Zwerfafval en corona
 Microplastics in je lichaam