Systeemdenken over de actualiteit Siamese rups

Je wil kinderen zelfstandig en kritisch laten kijken naar de actualiteit? Dat kan! Wij goten de werkvorm Siamese Rups uit de Methode Systeemdenken in een sjabloon. Je vindt ook een ingevuld voorbeeld ter inspiratie, of om zo uit te voeren in de klas.

Siamese rups

Sommige gebeurtenissen veroorzaken een kettingreactie van gevolgen. Deze werkvorm ondersteunt kinderen in het begrijpen van complexe vraagstukken. Onderzoek aan de hand van het sjabloon samen de gevolgen van een actueel feit of situatie en breng op die manier vele al dan niet bedoelde gevolgen in kaart.

Een uitgewerkt voorbeeld

Zwerfvuil is van alle tijden, ook in Doornakkelspaan groeit een afvalberg. Grijp je zwerfvuilactie aan om aan de hand van dit verhaal de gevolgen van zwerfvuil onder de loep te nemen. 

Meer lessen over zwerfvuil bekijken en downloaden? Dat kan hier!