Systeemdenken over de actualiteit Siamese rups

Je wil kinderen zelfstandig en kritisch laten kijken naar de actualiteit? Dat kan! Wij goten de werkvorm Siamese Rups uit de Methode  Systeemdenken in een sjabloon. Je vindt ook een ingevuld voorbeeld ter inspiratie, of om zo uit te voeren in de klas.

Siamese rups

Sommige gebeurtenissen veroorzaken een kettingreactie van gevolgen. Onderzoek samen aan de hand van de deze werkvorm de gevolgen van een actueel feit of situatie. Breng op die manier vele al dan niet bedoelde gevolgen in kaart. Deze werkvorm ondersteunt kinderen in het begrijpen van complexe vraagstukken.

Een uitgewerkt voorbeeld

Zwerfvuil is van alle tijden, ook in Doornakkelspaan groeit een afvalberg. Grijp je zwerfvuilactie aan om aan de hand van dit verhaal de gevolgen van zwerfvuil onder de loep te nemen. De lessen rond zwerfvuil kan je hier downloaden.