Systeemdenken in de leerplannen wereldoriëntatie

Plan je om te werken met de Methode Systeemdenken en/of met de bijhorende prenten- en leesboeken?
Hier vind je per doelgroep hoe systeemdenken en de duurzaamheidsthema’s van de boeken terug te vinden zijn in de leerplannen wereldoriëntatie van het VSKO, GO! en OVSG.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

GO!

OVSG