Systeemdenken en wereldburgerschap

Klimaat, migratie, plastic soep, kinderrechten wereldwijd… er zijn heel wat thema’s die via verhalen van kinderen of de actualiteit de klas binnenkomen. Thema’s binnen duurzaamheid en wereldburgerschap zijn vaak te moeilijk om in één oogopslag te begrijpen. Met systeemdenken visualiseer je het thema en breng je in kaart wat de oorzaken en gevolgen zijn, hoe de onderdelen zich verhouden tot het geheel en je leert kijken vanuit verschillende perspectieven. Systeemdenken laat ook zien hoe gebeurtenissen op verschillende plekken in de wereld elkaar beïnvloeden.

Bovendien is het erg onzeker wat goede oplossingen zijn voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Daarom is het belangrijk dat leerkrachten niet zelf oplossingen voorkauwen voor kinderen, maar dat zij kinderen zelf leren denken over mogelijke oplossingen. Dat zelf leren denken en inzicht krijgen in de thema’s van wereldburgerschap kan in het onderwijs op een vernieuwende manier aangebracht worden via werkvormen systeemdenken.

In dit project werken we aan een project rond wereldburgerschap, duurzaamheid en systeemdenken, samen met de lerarenopleidingen van Howest en Vives. We willen dat toekomstige leerkrachten kleuter- en basisonderwijs systeemdenken gebruiken voor wereldburgerschapseducatie. Ze integreren deze denkvaardigheid op een systematische manier in hun lessen en dat doen ze aan de hand van duurzame ontwikkelingsthema’s. Het project krijgt de steun van de provincie West-Vlaanderen.

Wat houdt het project in?

* nascholing van docenten
* nascholing voor docenten
* coaching rond wereldburgerschapseducatie en systeemdenken in het curriculum
* publicatie EDO en systeemdenken