Staart vertelling

Je vertelt in je klas een verhaal over zwerfvuil, plastic soep of het belang van bijen en wil samen met je leerlingen een oplossing bedenken. Nadenken over dingen die je zou kunnen doen of handelingen die elkaar opvolgen helpen daarbij.

Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als je een element uit je verhaal weghaalt? Of als je de volgorde verandert?

Maak je denken zichtbaar

Een Staartvertelling is een visueel denkinstrument dat je denken zichtbaar maakt. Het biedt een structuur die stimuleert om handelingen of gebeurtenissen die elkaar opvolgen te onderzoeken.

Een Staartvertelling laat je:

  • een startpunt formuleren
  • onderzoeken wat volgt
  • chronologisch verder denken
  • het eindresultaat en denkproces evalueren
  • verder denken

Wil je dit zelf proberen in de klas?

Je dat dit makkelijk zelf doen in je klas. We leggen het stap voor stap uit.

Voorbeeld: Vaderdag

Al een idee voor Vaderdag? We fluisteren je geen concrete tips voor cadeautjes in, maar laten wel graag zien hoe je ideeën voor duurzame cadeautjes kan bedenken. (Uiteraard ook toe te passen als je mama, meter, peter, oma, vake, vriend, buur … in de bloemetjes wil zetten.)

Voorbeeld: Wereldwaterdag

Hoe pak je een project rond Wereldwaterdag aan in de klas? Met een Staartvertelling kan je samen met je leerlingen overlopen wat de stappen zijn die gezet moeten worden in een project. Het geeft een visueel beeld van wat al geweest is, wat er nog te gebeuren staat, op welke termijn we moeten denken en wat het einddoel van het project is.

Voorbeeld: Afvalvrij carnavalskostuum

Wil je met carnaval origineel en duurzaam uit de hoek komen? Een interessant idee, maar hoe werk je dat uit? De Staartvertelling is een visueel denkinstrument waarmee je je denkproces in beeld kan brengen. Hieronder zie je dat proces bij de vraag ‘Hoe maak je een afvalvrij carnavalskostuum?’ Van observeren tot selecteren, brainstormen, evalueren en perfectioneren.

Voorbeeld: Grensoverschrijdend gedrag

Stel je voor: je ziet ongepast gedrag en wil het slachtoffer helpen. Wat zou je kunnen doen? Volg het denkproces:

Bekijk ook:

Meer over dit onderwerp lees je op de website van Onderwijs Vlaanderen
Kinderen en jongeren kunnen met vragen over grensoverschrijdend gedrag terecht bij Awel
Meer over denkonderwijs
Meer over Djapo