Staart vertelling

Je vertelt in je klas een verhaal over zwerfvuil, plastic soep of het belang van bijen en wil samen met je leerlingen een oplossing bedenken. Nadenken over dingen die je zou kunnen doen of handelingen die elkaar opvolgen helpen daarbij.

Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als je een element uit je verhaal weghaalt? Of als je de volgorde verandert?

Maak je denken zichtbaar

Een Staartvertelling is een visueel denkinstrument dat je denken zichtbaar maakt. Het biedt een structuur die stimuleert om handelingen of gebeurtenissen die elkaar opvolgen te onderzoeken.

Een Staartvertelling laat je:

  • een startpunt formuleren
  • onderzoeken wat volgt
  • chronologisch verder denken
  • het eindresultaat en denkproces evalueren
  • verder denken

Wil je dit zelf proberen in de klas?

Je dat dit makkelijk zelf doen in je klas. We leggen het stap voor stap uit.

Voorbeeld: Grensoverschrijdend gedrag

Stel je voor: je ziet ongepast gedrag en wil het slachtoffer helpen. Wat zou je kunnen doen? Volg het denkproces:

Bekijk ook:

Meer over dit onderwerp lees je op de website van Onderwijs Vlaanderen
Kinderen en jongeren kunnen met vragen over grensoverschrijdend gedrag terecht bij Awel
Meer over denkonderwijs
Meer over Djapo