KAPOT GOED! Lespakket over herstel van elektrische en elektronische apparaten

Ga met je leerlingen aan de slag rond het herstel van elektrische en elektronische apparaten met het gratis lesmateriaal van Djapo en Sharepair.

DOELGROEP: tweede en derde graad secundair onderwijs

Hoe kan je leerlingen bewust maken van het belang van het herstel van elektrische en elektronische apparaten?

Voor het Europees project Sharepair dat streeft naar een duurzame en circulaire economie, ontwikkelde Djapo nieuw lesmateriaal dat kinderen en jongeren wil sensibiliseren en verantwoordelijk maken voor omgaan met elektrische en elektronische apparaten om hen heen. Denk maar aan een smartphone die in de vuilnisbak belandt omdat de batterij het niet meer goed doet. Of een laptop die wordt weggesmeten omdat het scherm beschadigd is.

In het lessenpakket zit zowel algemene achtergrondinformatie, als concrete lessen die leerlingen kritisch en probleemoplossend doen denken. Bovendien werk je aan concrete onderzoeks en actiecompetenties. Zo ga je met je leerlingen in dialoog rond circulaire economie en herstel van elektrische en elektronische apparaten.

Samen verlengen we de levensduur van kapot goed!


ACHTERGRONDINFORMATIE

Dit inhoudelijk en didactisch achtergronddossier helpt je op weg om als leerkracht met de lessen aan de slag te gaan en vertrouwd te geraken met de basisprincipes rond het herstel van elektrische en elektronische apparaten aan de hand van de vragen wat, waarom en hoe.


LESPAKKET

MODULE 1 – PRIKKELEN EN BEWUSTZIJN

Tijdens deze les worden de leerlingen geprikkeld rond ontwerpkeuzes van elektrische en elektronische apparaten en verkennen ze het model van de circulaire economie en de R-strategieën. Ze verkennen waarom elektrische en elektronische apparaten herstellen belangrijk is om tot een circulaire economie te komen en hoe hun keuzes hiertoe kunnen bijdragen.

MODULE 2 – PERSPECTIEVEN, STANDPUNTEN EN GEVOELENS

Tijdens deze les verkennen de leerlingen eigen en andere standpunten, perspectieven en gevoelens m.b.t. de productie, de consumptie en het herstel van elektrische en elektronische apparaten en verkennen ze de impact van hun eigen keuzes.

MODULE 3 – ONDERZOEKSCOMPETENTIES

Tijdens deze les onderzoeken de leerlingen herstelmogelijkheden, levensduur, consumptie, … van elektrische en elektronische apparaten aan de hand van een zelfgekozen onderzoeksvraag.

MODULE 4 – DIEPERLIGGENDE OORZAKEN EN HEFBOOMPUNTEN

Tijdens deze les verwerken de leerlingen de resultaten van hun eigen of een aangereikt populairwetenschappelijk onderzoek door dieperliggende oorzaken bloot te leggen en na te denken over waar zij zelf iets aan kunnen en willen doen.

MODULE 5 – MOGELIJKE ACTIES

Tijdens deze les verkennen de leerlingen hun motivatie om zelf acties te ondernemen m.b.t. de productie, de consumptie en het herstel van elektrische en elektronische apparaten. Aan de hand van voorbeelden en zelfgekozen criteria bedenken ze ideeën en mogelijkheden om zelf acties te ondernemen en engageren ze zich om zelf een actie uit te werken en uit te voeren.


HET VOLLEDIG PAKKET

Wil je aan de slag gaan met het volledige lessenpakket? Download hier de achtergrondinformatie, de modules en de eindtermen.


KIJK JE OOK NAAR ONS WEBINAR?

Wil je het materiaal samen met ons verkennen? Tijdens ons gratis webinar nemen we een kijkje in het lesmateriaal, overlopen we samen handige werkvormen en is er ruimte voor vragen.