secundair onderwijs

DE WERELD MEE VORMGEVEN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Elke jongere kan zelf bewust duurzame keuzes maken en de wereld mee vormgeven! Voor Djapo is dat een leefbare wereld voor iedereen, nu en in de toekomst. Denkvaardigheden als systeemdenken, creatief denken, filosoferen en actiegericht werken helpen hen daarbij.

Djapo ontwikkelde methodieken die je in verschillende vakken kan gebruiken. In onze nascholingen leer je als schoolteam de denkvaardigheden kennen en ervaar je hoe je deze kan vertalen naar je eigen onderwijsleercontext.

Met onze werkvormen en educatief materiaal kan je meteen zelf aan de slag. Of laat je door ons begeleiden om de vaardigheden of duurzaamheidsthema’s te integreren op jouw school. Samenwerken met Djapo is een manier om te werken aan de vakoverschrijdende sleutelcompetenties van de nieuwe eindtermen.

Wil je meer informatie of heb je een specifieke vraag? Contacteer ons!