SDGs@school

Om de SDGs te bereiken voor 2030 moet iedereen meewerken, ook scholen!

Scholen hebben bovendien een bijzondere opdracht om kinderen en  jongeren de nodige kennis, vaardigheden, attitudes en inzichten mee te geven om mee te werken aan de SDGs. Heel wat SDGs kunnen gelinkt worden aan onderwijsdoelen (zowel aan vakspecifieke als aan transversale doelen). Werken aan SDGs op school gaat echter niet enkel over ‘wat’ (welke inhouden), maar ook (en vooral) over ‘hoe’. 

Djapo werkte mee aan SDGs@school, een website van MOS rond de werelddoelstellingen.

MOS wil met scholen helpen hun blik te verruimen en laten zien dat ook zij een belangrijke rol spelen of kunnen spelen in het integreren van de SDGs in een duurzame schoolwerking. Om de scholen hierin niet aan hun lot over te laten ontwikkelde MOS SDGs@school met verschillende tools als hulpmiddelen. 

Het SDG-kompas is bedoeld als een werkinstrument. Het wijst de weg om de schoolwerking en het curriculum op te hangen aan de SDGs met een ruime blik op de wereld en de omgeving. Met het SDG-kompas maak je eerst van je school een blauwdruk die in kaart brengt hoe de werelddoelen al aan bod komen. Door deze oefening te doen wordt duidelijk hoe de werelddoelen nog beter geïntegreerd kunnen worden op school-en klasniveau. Of hoe je duurzaam denken en handelen op school aan de 17 werelddoelen kan aftoetsen.

De SDG-ideeënbox biedt inspiratie en de SDG-woordenwolk en -impactroos bevorderen systeemdenken aan de hand van de SDGs.