SDG’s / werelddoelstellingen in derde graad De Witte Merel Ekeren

De derde graad van De Witte Merel in Ekeren werkt rond de SDG’s of duurzame werelddoelstellingen. Aan de hand van de werkvorm ‘Domino in het echt’ onderzoeken de kinderen hoe ze verschillende problemen de wereld uit kunnen helpen. Djapo biedt je heel wat lesmateriaal rond de SDG’s.

‘Domino in het echt’ is een werkvorm systeemdenken en wordt toegepast in deze les voor de derde graag lager onderwijs. In deze les schrijven de kinderen de probleemstelling op en denken ze na over wat er gebeurt er als het werelddoel wordt bereikt: wat is het probleem en wat is het gevolg?

Ze verwoorden dit met “Als … dan …”.

Voorbeeld 1: meer groenten, minder vis?

Een groepje kinderen kiest voor het verhaal van Marc, die een revolutionair idee heeft: hij wil het kweken van vissen combineren met het kweken van groenten. De afvalstoffen van de vissen zorgen voor een goede bemesting van de groenten, en de mineralen die vrij komen door de groenten zorgen ervoor dat de vissen in gezond water leven. Maar om zijn idee ook echt te kunnen uitwerken op grote schaal heeft hij geld nodig. Hij wil een lening aangaan bij de bank, maar hij vindt geen enkele bank die geld wil lenen voor zijn duurzaam en groen verhaal. De bankdirecteur vreest dat het idee niet genoeg geld zal kunnen opbrengen. De kinderen gaan systeemdenken aan de hand van ‘Domino in het echt’:

“Als Marc een lening krijgt voor zijn vis-groenteproject, dan kan hij zijn project verder uitbouwen…”

“Als hij zijn project verder kan uitbouwen, dan proeven de groenten naar vis.” “Als de groenten naar vis proeven, dan moet niemand nog vis kopen…”

en dat is beter voor de aarde.”

Voorbeeld 2: plastic soep

Een ander groepje denkt na over de plastic soep. In de Stille Oceaan ligt er een klein eilandje waar elke dag 13 000 stukken plastic aanspoelen. Op de stranden van het minuscule stukje land vonden wetenschappers naar schatting 38 miljoen stukken plastic, van dominosteentjes, over tandenborstels tot kinderwagens.

“Als we geen plastic meer gebruiken, dan zijn er meer gezonde dieren in de zee.”

“Als er meer gezonde dieren in de zee zitten, dan hebben we meer eten.”

“Als we meer eten hebben, dan gaan er minder mensen dood.”

“Als er minder mensen dood gaan, dan zijn we met te veel op aarde.”

“Als we met te veel op aarde zijn, dan mogen we geen kindjes meer krijgen.”

Welke zinnen zou jouw klas bij deze probleemstellingen bedenken? Probeer het zelf in deze lessen rond de SDG’s. Er zijn lessen voor eerste, tweede en derde graad lager onderwijs.

Naast systeemdenken, ontdekken kinderen in deze les ook de SDG’s , spelen ze een emotionele twister en leren ze Malala kennen.